• Bila Sudah Siap, Menikahlah

  Bila Sudah Siap, Menikahlah0

  “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah mampu menikah di antara kalian hendaklah menikah. Barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena puasa menjadi pelindung baginya.” Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Kitab An-Nikaah, Bab Man Istathaa’a Minkum Albaa-ah Falyatazawwaj…: 5065. Terdapat juga dalam Shahih Muslim dengan redaksi yang berbeda. Lihat Sahih Muslim, Kitab An-Nikaah, Bab

  READ MORE
 • Visi Rumah Tangga Muslim

  Visi Rumah Tangga Muslim0

  Sesungguhnya Nabi Saw ketika memberikan ucapan selamat kepada orang yang sedang menikah, beliau mengucapkan, “Baarakallaahu laka wabaaraka ‘alaika wajama’a bainakumaa fii khair.” (Semoga Allah memberikan berkah untukmu; semoga Dia melanggengkan berkah atasmu; dan semoga Dia menghimpun kamu berdua dalam kebaikan.) Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud dalam Kitab Awwal Kitaab An-Nikaah, Bab Maa Yuqaal Lilmutazawwij:

  READ MORE
 • Optimisme Ringankan Derita Hidup

  Optimisme Ringankan Derita Hidup0

  “Rasulullah Saw mengagumi sikap optimis yang baik dan membenci sikap pesimis.” Matan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah dan Hakim dari Aisyah. Hadis ini disahihkan Imam As-Suyuthi dalam Al-Jami’ Ash Shaghir: 7101. Disahihkan pula oleh Syaikh Nashiruddin Al-Albani dalam Shahihul Jami’: 4985. Hadis ini menggambarkan dalam diri manusia terdapat berbagai sifat dasar yang

  READ MORE
 • Anak Saleh: Investasi Ukhrawi

  Anak Saleh: Investasi Ukhrawi0

  “Sesunguhnya seorang derajatnya diangkat di surga. Lalu  dia bertanya, ‘Dari mana ini?’ Maka dijawab, ‘Ini disebabkan permohonan ampunan dari  anakmu untukmu’.” Matan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya. Terdapat dalam Kitab Al-Adab, Bab Birr Al-Walidain: 3660. Menurut Al-Albani, hadis ini sahih. (lihat Sahih Al-jami’ As-Shaghir Wa Ziyadatuh: 1617). Matan serupa diriwayatkan oleh Ahmad

  READ MORE
 • Memungut Sampah

  Memungut Sampah0

  “Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah.”  Matan ini merupakan potongan dari hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Jihad Was-Siar, Bab Man Akhadza Bir-Rukkaab Wanahwihi: 2989. Matan yang senada dengan matan ini terdapat dalam Sahih Muslim, Kitab Az-Zakaat, Bab Bayaan Anna Ism Ash-Shadaqah Yaqa’u ‘Alaa Kulli Nau’in Minal-Ma’ruf: 1009. Potongan hadis ini membicarakan salah satu

  READ MORE
 • Allah Membenci yang Tidak Senonoh dan Vulgar

  Allah Membenci yang Tidak Senonoh dan Vulgar0

   مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ “Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah betul-betul membenci orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh lagi berkata vulgar.” Matan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan-nya

  READ MORE