• Optimisme Ringankan Derita Hidup

  Optimisme Ringankan Derita Hidup0

  “Rasulullah Saw mengagumi sikap optimis yang baik dan membenci sikap pesimis.” Matan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dari Abu Hurairah dan Hakim dari Aisyah. Hadis ini disahihkan Imam As-Suyuthi dalam Al-Jami’ Ash Shaghir: 7101. Disahihkan pula oleh Syaikh Nashiruddin Al-Albani dalam Shahihul Jami’: 4985. Hadis ini menggambarkan dalam diri manusia terdapat berbagai sifat dasar yang

  READ MORE
 • Anak Saleh: Investasi Ukhrawi

  Anak Saleh: Investasi Ukhrawi0

  “Sesunguhnya seorang derajatnya diangkat di surga. Lalu  dia bertanya, ‘Dari mana ini?’ Maka dijawab, ‘Ini disebabkan permohonan ampunan dari  anakmu untukmu’.” Matan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya. Terdapat dalam Kitab Al-Adab, Bab Birr Al-Walidain: 3660. Menurut Al-Albani, hadis ini sahih. (lihat Sahih Al-jami’ As-Shaghir Wa Ziyadatuh: 1617). Matan serupa diriwayatkan oleh Ahmad

  READ MORE
 • Memungut Sampah

  Memungut Sampah0

  “Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah.”  Matan ini merupakan potongan dari hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Jihad Was-Siar, Bab Man Akhadza Bir-Rukkaab Wanahwihi: 2989. Matan yang senada dengan matan ini terdapat dalam Sahih Muslim, Kitab Az-Zakaat, Bab Bayaan Anna Ism Ash-Shadaqah Yaqa’u ‘Alaa Kulli Nau’in Minal-Ma’ruf: 1009. Potongan hadis ini membicarakan salah satu

  READ MORE
 • Allah Membenci yang Tidak Senonoh dan Vulgar

  Allah Membenci yang Tidak Senonoh dan Vulgar0

   مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ “Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah betul-betul membenci orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh lagi berkata vulgar.” Matan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam Sunan-nya

  READ MORE
 • Meminta Kepada Allah Swt

  Meminta Kepada Allah Swt0

  “Ya Allah, perbanyaklah hartanya (Anas), perbanyaklah anaknya, dan berikan berkah untuknya dalam setiap yang Engkau karuniakan kepadanya.”  Matan hadis ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya, Kitab ad-Da’awaat, Bab Qaulihi Ta’ala Washalli ‘Alaihim: 6334; Bab Da’wat an-Nabiyy Likhadimihi … 6344; Bab ad-Du’a Bikasrat al-Mal Ma’a al-Barakah: 6378; dan Bab ad-Du’a Bikasrat al-Walad Ma’a

  READ MORE
 • Berbuat Baik kepada Tetangga

  Berbuat Baik kepada Tetangga0

  “Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka dia akan menjadikannya sebagai ahli waris.”  Matan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya: Kitab Al-Adab, Bab Al-Washaat Bi Al-Jaar: 6015. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya: Kitab Al-Birr Wa Al-Shilat Wa Al-Adab, Kitab Al-Washiyyat Bi Al-Jaar Wa Al-Ihsaan Ilaihi: 141. Manusia merupakan

  READ MORE
WhatsApp chat