• Visi Rumah Tangga Muslim

  Visi Rumah Tangga Muslim0

  Sesungguhnya Nabi Saw ketika memberikan ucapan selamat kepada orang yang sedang menikah, beliau mengucapkan, “Baarakallaahu laka wabaaraka ‘alaika wajama’a bainakumaa fii khair.” (Semoga Allah memberikan berkah untukmu; semoga Dia melanggengkan berkah atasmu; dan semoga Dia menghimpun kamu berdua dalam kebaikan.) Hadis ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud dalam Kitab Awwal Kitaab An-Nikaah, Bab Maa Yuqaal Lilmutazawwij:

  READ MORE
 • Pasangan Bahagia

  Pasangan Bahagia0

  Kita sering menyebut keluarga atau pasangan yang harmonis, bahagia dan sejahtera dengan istilah pasangan sakinah. Di sisi lain, ada pasangan yang tidak sakinah atau tidak bahagia. Mereka rapuh, mudah berpikir negatif, mudah terbakar emosi/ cemburu. Mudah mengalami konflik disebabkan cara pandang mereka dalam berinteraksi. Mudah goyah karena tidak bisa bersikap tepat dalam menghadapi permasalahan tersebut.

  READ MORE
 • Memungut Sampah

  Memungut Sampah0

  “Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan sedekah.”  Matan ini merupakan potongan dari hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Jihad Was-Siar, Bab Man Akhadza Bir-Rukkaab Wanahwihi: 2989. Matan yang senada dengan matan ini terdapat dalam Sahih Muslim, Kitab Az-Zakaat, Bab Bayaan Anna Ism Ash-Shadaqah Yaqa’u ‘Alaa Kulli Nau’in Minal-Ma’ruf: 1009. Potongan hadis ini membicarakan salah satu

  READ MORE
 • Meminta Kepada Allah Swt

  Meminta Kepada Allah Swt0

  “Ya Allah, perbanyaklah hartanya (Anas), perbanyaklah anaknya, dan berikan berkah untuknya dalam setiap yang Engkau karuniakan kepadanya.”  Matan hadis ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya, Kitab ad-Da’awaat, Bab Qaulihi Ta’ala Washalli ‘Alaihim: 6334; Bab Da’wat an-Nabiyy Likhadimihi … 6344; Bab ad-Du’a Bikasrat al-Mal Ma’a al-Barakah: 6378; dan Bab ad-Du’a Bikasrat al-Walad Ma’a

  READ MORE
 • Bukan Kau, Bukan Aku, Tetapi Kita

  Bukan Kau, Bukan Aku, Tetapi Kita0

  “Ayo kita tidur Dek…” “Besok kita pergi kemana Bang?” “Ini masalah kita Bang….” Itulah bahasa keluarga yang penuh cinta. Penuh kosakata “kita”. Bukan lagi “kau”, bukan “aku”, walaupun tetap ada “kau” dan tetap ada “aku”, namun akan lebih banyak “kita”. Menikah adalah proses penyatuan kimia, fisika dan biologi dari dua anak manusia yang saling mencinta.

  READ MORE
 • Berbuat Baik kepada Tetangga

  Berbuat Baik kepada Tetangga0

  “Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka dia akan menjadikannya sebagai ahli waris.”  Matan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya: Kitab Al-Adab, Bab Al-Washaat Bi Al-Jaar: 6015. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya: Kitab Al-Birr Wa Al-Shilat Wa Al-Adab, Kitab Al-Washiyyat Bi Al-Jaar Wa Al-Ihsaan Ilaihi: 141. Manusia merupakan

  READ MORE