• Berbuat Baik kepada Tetangga

    Berbuat Baik kepada Tetangga0

    “Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka dia akan menjadikannya sebagai ahli waris.”  Matan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Sahihnya: Kitab Al-Adab, Bab Al-Washaat Bi Al-Jaar: 6015. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya: Kitab Al-Birr Wa Al-Shilat Wa Al-Adab, Kitab Al-Washiyyat Bi Al-Jaar Wa Al-Ihsaan Ilaihi: 141. Manusia merupakan

    READ MORE