• Mengembalikan Keceriaan yang Hilang

    Mengembalikan Keceriaan yang Hilang0

    يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ’Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh nughair?” Matan hadis ini sahih. Ia termaktub dalam banyak kitab induk hadis. Di antaranya terdapat dalam Shahih Bukhari dalam Kitab Al-Adab, Bab Al-Inbisath Ila An-Nas: 6129; Bab Al-Kunyah Li Ash-Shabiy Wa Qabla An Yulad Li Ar-Rajul: 6203. Terdapat dalam Sahih Muslim, dengan

    READ MORE